Çekirdek aile: anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur
Geniş aile:anne baba evli çocuklar ve eşleri nine dede vb
Ailenin toplumdaki görevleri:
Biyolojik:eşlerin duygusal ihtiyaçlarını karşıladığı ve soyunu devam ettirmesi
Sosyal görev:sosyal kurallar vardır
Kültürel görevi:gelenek ve görenekler eş dost ziyareti
Ekonomik görev:giderlern karşılanması için ailedekilerin çalışması
Eğitim görevi:okul öğrenimi için ailedekilerin çalışması
Psikolojik görev: ailedeki herkes doğru davranırsa psikoloji ii olur
AİLE PLANLAMASI:ailenin istediği sayıda çocuk yapmaları-isteğe bağlı-çocuk sayısı sınırsız-sağlığın korunması için
NÜFUS PLANLAMASI:zorunludur-sınırlı çocuk-nufus artışını engellemek için
ANA SAĞLIĞI
Ana:evli olup olmasına çocuğunun bulunup bulunmamasına bakılmaksızın doğurganlık çağındaki (15-49) kadınlara ana denir
Gebelik dönemi= yumurta+spermdöllenmezigotemriyofetüs
Plesenta:çocuğun ana karnındaki beslenme boşaltım ve solunumunu yapan kanal
Plesenta ile anne ile bebek arasında besin alışverişi olur
Anne rh- çocuk rh+ =kan uyuşmazlığı
28 haftadan önce=düşük
28-37 hafta prematüre
40 haftadan sonra=postmatüre
Loğusalık:doğumdan sonraki 40 gün beslenmeye ve temizliğe dikkat edilmeli
ÇOCUK:
0-15 yaş arası çocuk oalrak kabul edilir
0-6 yaş grubuna sağplık yönünden önem verilir
Yeni doğmuş bir bebek 3-3,5 kg 50cm olmalı
ÇOCUK BAKIMI:
temizlik-sağlık kontrolü-bağışıklama-giyim-geneşlendirme-beslenme
NORMAL SARILIK:
Hamilelik dönemindeki alyuvarların parçalanmasından kaynaklanır-doğumdan sonraki 2. Ya da 3. Ayda ortaya çıakr-15 gün içerisinde kendiliğinden geçer-bebeğe zararı yoktur-deri ve göz akı hafif sararır
NORMAL OLMAYAN SARILIK:
Kan uyuşmazlığı ya da metabolik hastalıklardan kaynaklanır-bebek doğduğu gün veya sonraki gün ortaya çıkar-tedavi gerekir-zararlı olabilir-deri ve göz akı koyu portakal renginde sarıdır

BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER HASTALIK SEBEBLERİ:
Bedensel:kalıtsal(albino) hormonal(şeker guatr) metabolik(gut)
Çevresel:fiziksel-kimyasal-biyolojik(mikroorganizma,vektörler,bitkiler, hayvanlar,besinler)-psikolojik-sosyal kültürel ekonomik-temel madde eksikliği
ENFEKSİYON:bir hastalık bir etkenin vucuda girerek üresi durumuna enfeksiyon denir her enfeksiyon hastalık yapmaz
Hastalık etkeni:virüsler(nezle) mantar(saçkıran) bakteri(zatüre) parazit(tenya)
Kuluçka süresi:hastalık etkeninin vucuda girmesi ile hastalık belirtilerinin ortya çıkmasına kadar geçen süredir
Salgın hastalık:
ENDEMİ:belirli toplumlarda devamlı olrak oluşan hastalıklardır (Sarılık,menenjit)
EPİDEMİ:kısa sürede beklenenden çok fazla görülen hastalıktır (kızamık)
PANDEMİ:hastalığı kıtalar arasında yayılması (d.gribi)
BULAŞMA SÜRESİ:hastalık etkenini kaynaklaktan sağlam kişiye bulaşabileceği süre
Kaynaksağlam kişi
Sağlam kişiBulaşma yolukaynak
Bulaşma yolu:
DOĞRUDAN:direk temas,kan,plesenta,damlacık enfeksiyonu,cinsel temas
DOLAYLI:eşya,hava,su,vektör=hastalık etkenini insanlara taşıyan eklem bacaklılar(fare)
BULAŞICI HASTALIKALRDAN KORUNMA YOLLARI:
Kaynağa yönelik etmenler:
Kaynağın ortadan kalkması veya bulaştırıcılığın önlenmesidir erken teşhis ve hastanın tecrit edilerek tedavisine başlanablir
Bulaşma yollarına yönelik etmenler:
Hastayla sağlam kişinin doğrudan temasını kesmak gerekli vektörler, eşyalar hava ve su yoluna yönelik önlemler alınmalıdır
Sağlam kişiye yönelik önlemler:
Bağışıklama(Aşı) erken tanı(belli aralıklarla sağlık kontrolü yapılarak hastalığın teşhisi) ilaçla koruma(hastaığa karşı alınan ilaçlar) beslenme(yeterli ve dengeli beslenilmeli) aile planlaması(annenin ve çocuğun sağlığı korunur) kişisel temizlik-sağlık eğitimi
EVDE HASTA BAKIMI:
İlaç kullanımı:hekimin tavsiye ettiği dozda ve zamanda kullanılmalı,son kullanma tarihi geçmemiş ilaçlar kullanılmalı,tortulaşmış,rengi bozulmuş ilaçlar kullanılmamalı çocukların erişemeyeceği yere konmalı,ilaç hekime danışılmadan kullanımı bırakılmamalı
Hasta odası:gürültüden uzak,aydınlık kolay havalandırılabilen bir oda olmalı
Ateş ve nabız takibi:ateş beden termometresiyle dil altından koltuk altından kasıktan veya makattan ölçülebilir,-vcut ısısının 1 derece yükselmesine nabız 20 tane artar- nabız:el bileğinin iç kısmı,ayaklar üzerindeki yüzeysel atardamarlar,ebeklerde 120 çocuklarda 100,yetişknlerde 70-80 civarı
Beslenme:çok yemek değil yeterl ve dengeli beslenmektir,az miktarda fakat sık sık,bazı hastalıkalrda özel rejimler uygulanır
Tecrit:hastaya bakcak kişin belirlnmesi ve dier kişilerin hastayla teması kesilmesi gerkr,hastaya bakan kşinin hastalığın cinsine göre önlem alması gerekir
Mikroptan arındırma: hastanın ve yanındakilerin ellerini sık sık sabunlu suyla yıkaması gerekir hastanın kullandığı havlu çarşaf yatak takımları gibi eşyalar ortak olmamalı,hastanın eşyaları kaynar suyla yıkanmalı gerekirse dezenfekte edilmeli hasta odasındaki mikrop taşıyıcı böcekler yok edilmelki kullanılan enjektör bida kullanılmamalı.
ÖNeMLİ HASTALIK: topluma en çok zarar veren en çok ölüme yol açan hastalıktır
hastalık hızı hasta sayısının hastalığa maruz kalabilecek nüfusa bölünüp bin veya on binle çarpılmasıyla bulunur
ülkemizde ölüme en çok neden olan hastalıklar:çocuklukta zatürre ishal ileri yaşlarda tansiyon kalp beyin damar hastalıkları
kızamık:
yeni doğan bebekelr anne sütünden geçen antikorlar sayesinde 6 aya kadar korunabilir,etkeni virüs,solunum yoluyla bulaşır,kuluçkası 1-2 hafta,boğaz ağrısı hafif ateş gözlerde sulanma ve kızarıklık,öksürük,döküntülerin 4. Gününe akdar bulaştırıcılık devam eder,
kızamıkçık:etkeni virüs olan döküntülü ir hastalıktır,hafif ateş öksürük gözlerde kızarıklık ve sulanmayla başlar,hamileliğin 3 ayında geçirilen bu ahstalık organ bozukluklarına ve ölüme yol açabilir
suçiçeği:etkeni virüs, kuluçka süresi 2-3 hafta gövdede daha fazla olmak üzere bütün vucutta kuçük kırmızı kabartılar şeklinde başlar sonra kabartılar içi su dolu kesecik haline gelir,hafif ateş,kaşıntı,mide bulantısı,halsizlikle seyreder solunum yolu ve deri temasıyla bulaşır
boğmaca:solunu ,m yoluyla bulaşır,kuluçkası 1-2 haftadır hafif ateş ve öksürükle kendini gösterir,boğmaca öksürüğü denen nöbetler geçirir bu nöbetler sırasında çocuk morarır peş peşe öksürüklerlerden sonra boğulur gibi derin sesli bir soluk alır,yüzde kızarıklık gözlerde şişkinlik olur,etkeni bakteridir
difteri:difteri bsailiyle bulaşır,solunu yolu deri teması hasta eşyaları süt ve yiyeceklerle bulaşır,kuluçkası 10 gün,kırgınlık hafif ate hızlı nabız boğaz ağrısıyla başlar,Boğazlarda bademciklerin üzerini kaplayan kirli beyaz bir zar oluşur
kızıl:bakteri,solunum yolu,hafif ateş, halsizlik,kırgınlık öksürük gözlerde kızarıklık ve sulanma
çocuk felci:hasta dışkısı bulaşmış yiycek ve içeceklerle bulaşır,kuluçkası 1-4 hafta bazen hastalık kusma, ateş huzursuzluk boğaz ve eklem ağrıları şeklinde hafif olarak geçebilir ağır vakalarda ise kol ve bacak felçleri ve solunum felci ile ölüm görülebilir
zatüre:akciğer dokusu iltihabı olarak da tanımlanabilir virüsler bakteriler mantarlar bağırsak parazitleri akciğerlere kaçan besinler yabancı ve yağlı cisimler bazı kimyasal zehirli maddeler başlıca etkenleridir,ateş ve öksürükle seyreder,solunum güçlüğü ve solunum sayısında artma vardır
ZATÜREYE YAKALANMA RİSKİ FAZLA OLAN GURUPLAR:
Bebekler küçük çocuklar ve yaşlılar-beslenme bozukluğu olanlar-anne sütü almamış aşıları yapılmamış bebekler kansızlığı doğuştan kalp akciğer hastalığı ağız ve soplunum yolunda yapı bozukluğu bulunanlar-kızamık grip suçiçeği gibi vucut direncini düşüren bir hastalık geçirenler
İSHAL
Notmalden daha sulu ve daha sık sayıda dışkılamaya ishal denir
İSHALE YOL AÇAN BAZI SEBEBLER ŞUNLARDIR:
İshal yapan mikroorganizmaların kirli su ve besinelrle ağız yolundan alınması-mikropların zehri ile bulaşmış besinlerin alınması-bebeklerde besleneme hataları-çocuklarda bağırsak dışı enfeksiyon hastalıları-bazı ilaçların yan ekileri-bağırsak kurtları-aşırı korku heyecan
HEPATİT:
viral hepatit iştahsızlık bulantı halsizlik karın ağrısı ve sarılıkta kendini gösteren karaciğer dokusunun iltihabı bir hastalıktır,sarılık bilirubin maddesin kanda dokularda deride ve vucut sıvılarında birikmesiyle olur, gözün beyaz tabakası deri ve dil sarı renktedir,
hepatit a:
hasta dışkısının karıştığı su ve besin maddeleriyle bulaşır kulaçkası 2-6 haftadır ağız yoluyla alınan virüs karaciğer enfeksiyonuna yol açar hastada halsizlik hafif ateş mide bulantısı iştahsızlık karın ağrısı gözde ve ciltte sarılık idrarın çay rengini alması
hepatit b:
kan yoluyla ve cinsel temasla bulaşır mevsimle ilgisi yoktur,kuluçkası 1-5 ay,karacğerin zarar görme riski çok yüksektir karaciğer yetmezlği ve karaciğer kanseri oluşma ihtimali vrdır
verem:
verem hava yolu ve damlacık enfeksiyonu ile bulaşır,gece ateşi öksürük balgam iştahsızlık kilo kaybı ve terlemedir

Reklamlar
yorum
 1. **** dedi ki:

  eyvallah emege saglık

 2. mustafa dedi ki:

  teşekkürler yazlım vardı anladım

 3. vittorio dedi ki:

  tenks kank ödevimi senin sayende yaptım

 4. ******* dedi ki:

  sağolun 😀

 5. bilinmeyen dedi ki:

  sağolun çok teşekkür ederim çok işime yaradı 😀

 6. kadir dedi ki:

  walla arkadaşlara katılıomm:D

 7. cann dedi ki:

  ya bn snfta kaldım hepsinin özetini çikarıom cok zorrrrrrrrrrrrr

 8. ***** dedi ki:

  bence çok yararlı yarın yazılım var zaten ellerinize sağlık çok güzel yapmışsınız teşekürler …

 9. esin erdem dedi ki:

  yarın bnm kurtarma yazlımım var ama bunlar deqıllll

 10. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dedi ki:

  yazan elleriniz dert görmesin elinize emeğinize sağlık teşekkür ederim

 11. melike dedi ki:

  Çok teşkr yarın sınav var ders notlarımi ve kitabımi doabımda unutmuşum ama sizin sayenizde… çokk tşkr…

 12. snowman* dedi ki:

  Ellerine sağlık.Beni 40sayfa okumaktan kurtardın 🙂

 13. Eylül dedi ki:

  Çok işime yaradı emeği geçen herkeze teşekkürler:-)

 14. casper dedi ki:

  işime yaramadı ama emeği geçen herkese teşekkürler

 15. Ebrar dedi ki:

  emeği geçen herkese teşekkür ederim

 16. GALATASARAY dedi ki:

  çok işime yaradı teşkkürler ederim sağ olun

 17. GALATASARAY dedi ki:

  Teşekkür ederim emeği geçen herkese çok işeme yaradı sınavda 100 aldım

 18. gülnaz dedi ki:

  hiç beğenmedim

 19. nazlı dedi ki:

  Gülnaz sen beğenmememiş olabirisin biz hepimiz beğendik yanlış bakmışsın bir dahada bak malısın tavsiye ederim …………………….!

 20. burak dedi ki:

  sağol panpa

 21. enes dedi ki:

  inş sınıfı gececem bu sınavla dun tarihe girdim cok güzel gecti

 22. asd dedi ki:

  HELAL OLSUN BU YAZIDA EMEĞİ GEÇEN HERKESE

 23. djjey dedi ki:

  iyiyi

 24. diyor ki diyor ki diyor ki dedi ki:

  hahahah

 25. eda dedi ki:

  güzel ya işime yaradı sağolun 😀

 26. canan dedi ki:

  ya biraz daha türkçeye uyumlu olsa 10 numara:)

 27. serdar dedi ki:

  Abi eksik olmus yhaaa

 28. berkay dedi ki:

  çok güzel olmuş bide biraz türkçe olsa ama analdım

 29. şeyma dedi ki:

  hiç bisey anlamadım

 30. hakan dedi ki:

  çok guzel

 31. rmysa dedi ki:

  bu kadar kısa olmamalıydı pek beyenmeddim

 32. mevenu dedi ki:

  Tam kopyalik

 33. kaan sezgin dedi ki:

  performans ödevim vardı yaptım

 34. EMOFİLİ ELİF dedi ki:

  eyww tesekkurler mudur gırıyo derse yuksek noot aldımm 78 sayfa okumaktan kurtardnz 😉

 35. canan dedi ki:

  tşk ederim hepinize

 36. canan dedi ki:

  teşekkürler ederim hepinize

 37. selin dedi ki:

  al göten sok yarraqım ben napam bizede lazım ama bu deil

 38. selin dedi ki:

  pardon ben size demedim abi ban arkadaşıma yazacaktım ama yalnışlıkla geldi size özür dilerim 😦 😦 😦 😦 😦 😦 😦 😦 😦

 39. ******* dedi ki:

  BÖLÜM 2: HASTALARA AİT ON DÖRT HAK
  Bu bölüm on dört maddelik hasta hakları bildirisini ele almaktadır. Hasta haklarının amacı “insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını” ve çeşitli ulusal sağlık kurumları tarafından yüksek kalitede hizmetin verilmesini sağlamaktır.
  1.Koruyucu Tedbirlerin Alınması Hakkı: Her bir birey hastalıktan korunmak için uygun tedavi görme hakkına sahiptir.
  2.Yararlanma Hakkı: Her birey sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri herkese eşit olarak verilmeli ve hastalığın türü, zamanı, ikamet yeri veya mali kaynaklar konusunda ayrım yapılmamalıdır.
  3.Bilgi Hakkı: Her birey, kendi sağlık durumu hakkında, mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda ve tüm bilimsel araştırma ve teknolojik yenilikler ile ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.
  4-Rıza (onay) Hakkı: Kendi sağlığı ile ilgili kararlara iştirak edebilmesi için (kendi sağlığı ile ilgili kararlar alabilmesi için) her birey ilgili bilgileri alma hakkına sahiptir. Bu bilgiler bilimsel araştırmalara katılım dahil olmak üzere herhangi bir işlem ve tedavi için şarttır.
  Sağlık hizmeti verenler ve profesyoneller (meslek sahipleri) gerçekleşecek herhangi bir ameliyat veya tedaviye ilişkin tüm bilgileri – riskleri, sıkıntıları, yan etkileri ve alternatif durumları ile ilgili bilgiler dahil olmak üzere – hastalara vermek zorundadır. Bu bilgi önceden (en azından 24 saat önce) verilmeli ki hasta durumu konusunda kendi seçimini yapabilsin.

 40. batuhan dedi ki:

  gerçekten gayet güzel olmuş emeğinize değmiş helal olsun

 41. azraa dedi ki:

  sınavım için çok verimli oldu saolun emeğinize sağlık

 42. Buket dedi ki:

  çok güzel olmuş saolun

 43. Bordo Berlei dedi ki:

  Allah razı olsun süpersiniz

 44. nmmbm dedi ki:

  bcnbcmbxnmbcbcmncnmccnm

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s